Idź do

Dyrekcja OPN - „Willa Jadwiga”

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do wejścia głównego na parter (biura Dyrektora i Jego Zastępcy, Sekretariat, Sekcji Administracyjno – Gospodarczej i Samodzielnego Stanowiska ds. Inwestycyjno - Remontowych) trzeba pokonać schody – brak podjazdu dla osób na wózkach. Miejsce obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózków inwalidzkich znajduje się w Ośrodku Edukacyjnym (Hotel pod Kazimierzem).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Na pierwsze piętro (biura Zespołu Ekonomicznego i Działu ds. Ochrony Przyrody) prowadzą drewniane schody. W budynku brak windy (obiekt zabytkowy oraz brak miejsca na taką inwestycję).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Budynek z podjazdem jest obiektem zabytkowym – brak miejsca i możliwości utworzenia parkingu. Interesanci mogą parkować pojazdy na podjeździe przed budynkiem, na czas załatwienia sprawy w siedzibie dyrekcji Parku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online 
Obecnie brak takiej możliwości.

Centrum Edukacyjno-Muzealne (Ekspozycja przyrodnicza) - „Hotel pod Łokietkiem

Ojców 13, 32-043 Skała
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Do dyspozycji osób ze szczególnymi potrzebami w budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do całości Centrum Edukacyjno – Muzealnego (parter + I piętro). Do biur Pracowni Naukowo Edukacyjnej (poddasze) dostęp jedynie przez klatkę schodową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej i systemu FM (po zgłoszeniu).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – pojazdy interesantów można pozostawić na parkingu za budynkiem lub płatnym parkingu pod Ruinami Zamku w Ojcowie, mieszczącym się w bezpośrednim sąsiedztwie „Hotelu Pod Łokietkiem”.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Obecnie brak takiej możliwości.

Dział ds. Udostępniania - „Hotel pod Kazimierzem”

Ojców 12, 32-043 Skała
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Na schodach wejściowych do budynku pochylnia dla wózków inwalidzkich, umożliwiająca wjazd na parter budynku z osobą asystującą.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku brak windy. Dostęp do biur Działu ds. Udostępniania oraz Posterunku Straży Parku mieszczących się na I piętrze możliwy jest jedynie przez klatkę schodową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej i systemu FM.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak parkingu. Pojazdy interesantów można pozostawić na podjeździe przed budynkiem lub płatnym parkingu pod Ruinami Zamku w Ojcowie, mieszczącym się w bezpośrednim sąsiedztwie „Hotelu Pod Kazimierzem”.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Obecnie brak takiej możliwości.

Mapy OPN z trasami dla osób z niepełnosprawnościami