Idź do

Źródło Miłości - wtórne

Źródło znajduje się w pobliżu Bramy Krakowskiej. Jest to wywierzysko krasowe o wydajności ok. 0,7-1 l/s. Naturalne źródło wypływało przy lewej części Bramy Krakowskiej. W okresie międzywojennym wodę z tego źródła pobierała wytwórnia wód mineralnych, która przekopem przesunęła ujęcie wody. Wytwórnię zlikwidowano około 1960 roku, a następnie wypływ obudowano.

Wypływająca z niego woda wpada do małego zbiornika, którego dno jest wykute w kształcie serca. Nazwa została wymyślona przez przewodników oprowadzających turystów po Ojcowskim Parku Narodowym.