Idź do

Warsztaty dla nauczycieli "Lektor zajęć edukacji środowiskowej"

czas: zajęcia metodyczne trzydniowe
Warsztaty trwają 3 dni. Podczas zajęć nauczyciele zapoznają się z szeregiem technik edukacyjnych oraz, pracując w grupach warsztatowych, próbują je zaadaptować do potrzeb realizowanych programów nauczania. Szczegóły programu oraz zakresu merytorycznego szkolenia są każdorazowo dostosowywane do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej. Dlatego też opisany poniżej przebieg warsztatów ma jedynie charakter przykładowy.

Pierwszego dnia zajęć uczestnicy zapoznają się z możliwością zastosowania w edukacji gier i zabaw. Ta część warsztatów ma charakter zajęć terenowych, których część odbywa się w parku wokół ośrodka, a część na ścieżce edukacyjnej do prowadzącej do Jaskini Ciemnej i na Górę Okopy. Tu również prezentowane są możliwości wykorzystania ścieżek dydaktycznych do zajęć z dziećmi. Dzień kończy warsztat plastyczny, będący formą podsumowania odbytych zajęć terenowych.

Drugi dzień zajęć jest poświęcony prezentacji różnych technik badań terenowych. Zajęcia przedpołudniowe, to samodzielna praca uczestników w grupach na ścieżce dydaktycznej w Dolinie Sąspowskiej. Ćwiczenia oparte są na formule biegu na orientację w trakcie którego dokonywane są różnorodne obserwacje przyrodniczo-geograficzne. Popołudnie tego dnia jest przeznaczone na prezentację badań terenowych opartych o wykorzystanie przygotowanych pakietów edukacyjnych "Twoja rzeka" lub "Badanie szaty roślinnej. Podsumowaniem zajęć jest dyskusja na temat zaprezentowanych metod edukacyjnych.

Trzeciego dnia zajęć zadaniem uczestników jest zbudowanie własnych programów edukacyjnych, wykorzystujących poznane w trakcie warsztatów techniki edukacyjne. Jest to samodzielna praca uczestników w grupach. Prezentacja wyników - stworzonych programów edukacyjnych oraz podsumowująca dyskusja kończą program warsztatów. Osoby ubiegające się o uzyskanie licencji "Lektora zajęć środowiskowych" uprawniającej do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą na ścieżkach dydaktycznych OPN i na terenie Parku Zamkowego (nauczyciele szkół lokalnych mają możliwość uzyskania takiej licencji), w dniu tym odbywają egzamin praktyczny z zakresu umiejętności prowadzenia zajęć środowiskowych.