Idź do

Młyn i tartak Boronia

Zespół zabytkowych budynków przemysłowych w Grodzisku, położony u podnóża Skał Cichych nad potokiem Prądnik. Domniemane istnienie młyna przypada na XV w. Istniejący dziś zespół z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym pochodzi z poł. XIX w.

Jest to najstarszy i najcenniejszy zespół młynarski w Dolinie Prądnika i zarazem interesujący przykład drewnianej architektury przemysłowej, jeden z niewielu zachowanych tego typu obiektów na całej Jurze.

Zwiedzanie obiektu wymaga wcześniejszego uzgodnienia z jego właścicielami.