Idź do

Ogród Ojcowski

Ogród Ojcowski założony został w latach 2019-2023 r., przed budynkiem dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego (zabytkowa willa „Jadwiga”). Celem jego założenia była ochrona ex situ (poza miejscem występowania) wybranych gatunków roślin występujących na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, wspomagająca gatunki rzadkie i chronione, które z różnych względów wymagają specjalnych działań. Dotyczy to szczególnie gatunków występujących na stanowiskach poddanych silnej presji turystów, oraz tych rosnących na pojedynczych lub nielicznych stanowiskach, w przypadku których istnieje duże ryzyko zniszczenia populacji. Dlatego też, dla tych najcenniejszych elementów flory Parku, utworzono tu tzw. stanowiska zastępcze. Oprócz gatunków zagrożonych wyeksponowano w nim gatunki charakterystyczne dla typowych zbiorowisk leśnych Parku, tj. grądów, łąk i muraw kserotermicznych.

Ogród spełnia również funkcję edukacyjną, jednocześnie pełniąc rolę tzw. „kubeczka miodu” (z ang. honeypot) – atrakcyjnego pod względem naukowym, edukacyjnym i rekreacyjnym, łatwo dostępnego miejsca (bezpośrednia lokalizacja przy drodze powiatowej), które pozwoli przechwycić i zatrzymać część odbiorców zainteresowanych gatunkami rzadkimi, jednocześnie zaspokajając ich potrzeby poznawcze.