Idź do

Wolontariat w OPN

Obecnie w Ojcowskim Parku Narodowym nie ma możliwości udziału w długofalowym wolontariacie indywidualnym. Istnieje możliwość wzięcia udziału w 1-dniowym  wolontariacie akcyjnym dla grup (reprezentujących firmy/stowarzyszenia/fundacje/instytucje publiczne). 

Prace wykonywane w trakcie akcji obejmują sprzątanie szlaków OPN i inne prace porządkowe/renowacyjne.

Uwaga: ze względu na dużą liczbę zgłoszeń w okresie kwiecień-maj 2024 r., terminy realizacji akcji są  możliwe od 1 czerwca 2024 r.


Zgłoszenia dotyczące chęci udziału w ww. akcjach wolontariatu prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail.

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Alicja Fischer - gł. spec. ds. udostępnainia Parku - kierowniczka Działu ds. Udostępniania