Idź do

Podstawowe informacje


  • Ojcowski Park Narodowy leży w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (50°12' szerokości geograficznej północnej, 19°46' długości geograficznej wschodniej). 

  • Park obejmuje środkową część Doliny Prądnika o długości ok. 12 km (od Pieskowej Skały do Prądnika Korzkiewskiego), dolną i środkową część doliny Sąspowskiej o długości 5 km oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej.

  • Powierzchnia Parku, po zmianach dokonanych w 1997 r. wzrosła z 1890 ha do 2145,62 ha.

  • Administracyjnie Park leży w województwie małopolskim.