Idź do

Program "Szkolne ostoje przyrody"

Stałą formą współpracy z lokalnymi szkołami są budowane wspólnie projekty edukacyjne adresowane do społeczności lokalnych. Przy współpracy Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie został stworzony program edukacyjny "Szkolne Ostoje Przyrody". Idea tego programu, w który zaangażowało się ponad dwadzieścia szkół, polega na zagospodarowaniu otoczenia szkoły w formie tzw. użytku ekologicznego. Ekologizacja ogrodów szkolnych jest realizowana przez dzieci przy pomocy ich rodziców. Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny OPN koordynował i wspierał merytorycznie także niektóre programy dotyczące ochrony przyrody, realizowane przez poszczególne szkoły lokalne (np. program ochrony bociana białego prowadzony w całej Polsce przez PTPP "ProNatura" z Wrocławia, inwentaryzacja nietoperzy we współpracy z Centrum Informacji Chiropterologicznej Instytutu Systematyki Zwierząt i Ewolucji PAN z Krakowa).

Rajdy dla uczniów

Ważnym elementem współpracy ze szkołami lokalnymi są coroczne imprezy edukacyjne: "Zlot Nietoperzy" - rajd dla lokalnych szkół podstawowych klas: IV-VI odbywający się wiosną (organizowany od 2002 roku) oraz "Rajd Neandertalczyka" dla uczniów klas: VII-VIII z gmin leżących wokół terenu Ojcowskiego Parku Narodowego (rajd odbywa się od 2003 r.). Od 53 lat organizowana jest także "Ojcowska Złota Jesień" - impreza edukacyjna przeznaczona dla młodzieży szkół średnich zlokalizowanych w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i mieście Krakowie.

Zajęcia dla osób dorosłych

Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny OPN oferuje także kilkugodzinne zajęcia kameralno-terenowe dla osób dorosłych (nauczycieli szkół lokalnych, przewodników turystycznych, przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie OPN, itp.). Zajęcia te obejmują zagadnienia związane z przyrodą Parku i jej ochroną, a także wartościami historyczno-kulturowymi Parku. W zakres powyższej oferty wchodzą także spotkania dyskusyjne z osobami mieszkającymi na terenie OPN i w jego otulinie, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą skierowaną na osoby odwiedzające Park (pracownicy biur obsługi ruchu turystycznego, restauratorzy, osoby prowadzące działalność handlową, oferujące noclegi w pokojach gościnnych itp.). Prowadzone są również warsztaty i zajęcia w terenie ze studentami różnych uczelni.

Współpraca krajowa i zagraniczna

Współpraca na szczeblu krajowym w zakresie edukacji przyrodniczej jest jednym z założeń działalności Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego Ojcowskiego Parku Narodowego. Dotyczy ona ośrodków edukacyjnych w innych parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych, uczelniach, instytucjach kultury i innych jednostkach zajmujących się tą formą działalności.

Ośrodek współpracuje także z instytucjami zagranicznymi: z Wydziałem Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, Zapowiednikiem Miodobory, Parkiem Góry Krzemienieckie na Ukrainie oraz Parkiem Narodowym Krka w Chorwacji.