Idź do

W przypadku pytań skontaktuj się z nami

Przydatnie informacje

Dla osób indywidualnych

  • 20 IV - 31 X od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-15:00 (ostatnie wejście)

Dla grup

  • 20 IV - 12 V od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-15:00 (ostatnie wejście)
  • 13 V - 23 VI od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-16:00 (ostatnie wejście)
  • 1 I - 31 XII od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godz. 9:00-14:40 (ostatnie wejście)

Dla grup wymagane jest dokonanie rezerwacji zwiedzania z min. jednodniowym wyprzedzeniem. Grupa musi liczyć minimum 10 osób.
Zwiedzanie indywidualne jest możliwe w godzinach otwarcia muzeum po zebraniu min. 3 osób. Pierwszeństwo zwiedzania mają grupy zorganizowane z potwierdzoną rezerwacją.
Ekspozycję zwiedza się w grupach liczących od 10 do 25 osób. Większa liczba zwiedzających wymaga rezerwacji kolejnych terminów. Na samą projekcję filmu zapraszamy grupy liczące od 10 do 60 osób.
Ekspozycja jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z windy.
Zwiedzanie z lektorem możliwe jest w następujących językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.
Film jest dostępny w języku polskim i angielskim.
Aby obejrzeć film bez zwiedzania ekspozycji, należy w danym dniu zgłosić się do kasy Ekspozycji. Projekcja filmu będzie się odbywała w miarę wolnych terminów.

Ceny biletów

RODZAJ BILETU
CENA
Bilet normalny
20 zł
Bilet ulgowy*
10 zł
Bilet normalny bez filmu 3D
14 zł
Bilet ulgowy bez filmu 3D*
7 zł
*Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom powyżej 3 roku życia, opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 uczestników), młodzieży szkolnej i studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz osobom z Kartą Dużej Rodziny.

Pokaz filmu 3D

Zwiedzanie rozpoczyna się w sali projekcyjnej od pokazu dwóch filmów zrealizowanych w technologii 3D, z których jeden przedstawia tworzenie się Doliny Prądnika od czasu górnej jury po czasy współczesne, a drugi pokazuje Ojcowski Park Narodowy. Po projekcji zwiedzający przechodzą do sal wystawowych, po których oprowadza lektor. Poruszanie się na ekspozycji ułatwiają przekazywane polecenia oraz czytelne oznakowanie sal. Obcokrajowcy mogą korzystać z audioprzewodników w językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.

Geologia

Pierwsza sala poświęcona jest zagadnieniom geologicznym. W jej środku znajduje się słup ukazujący przekrój geologiczny w rejonie Ojcowa. W gablotach pokazane są liczne eksponaty geologiczne i paleontologiczne z obszaru Parku, przedstawiające charakterystyczne skały (wapienie uławicone i skaliste, margle, gliny, buły krzemienne i lessy) oraz znajdowane w nich odciski i odlewy zwierząt jurajskich – obejrzeć tu można gąbki, ramienionogi, jeżowce, amonity, belemnity, ślimaki, małże i mszywioły. Ostatnia gablota przedstawia wybrane utwory naciekowe oraz brekcję kostną z jaskiń okolic Ojcowa.

Rekonstrukcja jaskini

Po wyjściu z pierwszej sali zwiedzający przechodzą schodami umieszczonymi wokół szybu windy na piętro do pomieszczenia, w którym zrekonstruowane jest wnętrze jaskini. Przy odgłosach wody kapiącej ze stropu i wydawanych przez nietoperze, lektor wyjaśnia zagadnienia związane z tworzeniem się jaskiń i ich szaty naciekowej oraz przedstawia historię zasiedlenia terenu obecnego Parku przez ludzi pierwotnych. W części wejściowej do sali pokazany jest wykop archeologiczny z zaznaczonymi warstwami kulturowymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniu jaskini jest niższa niż w pozostałych salach, a na głowę zwiedzającego może – przy odrobinie szczęścia – spaść kropla wody.

Makieta Parku

Kolejna sala przedstawia makietę Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z terenami sąsiednimi w skali 1:2000. Makieta została opracowana na podstawie zdjęć satelitarnych oraz cyfrowego modelu terenu i z bardzo dużą precyzją pokazuje zarówno rzeźbę terenu Parku jak i formy użytkowania występujące na obszarze OPN. Umieszczona nad makietą głowica świetlna wskazuje obiekty i obszary omawiane przez lektora. W gablotach umieszczonych wzdłuż ścian pokazane są szczątki mamuta i niedźwiedzia jaskiniowego oraz zabytki archeologiczne związane z liczącą ponad 120 tysięcy lat obecnością człowieka na tym obszarze. Obejrzeć tu można m.in. paleolityczne noże i zgrzebła krzemienne, narzędzia z kości i poroża, neolityczne noże, naczynia ceramiczne, figurkę kobiecą i przedmioty z metalu; dużą grupę zabytków stanowią przedmioty pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w ruinach zamku w Ojcowie, m.in. ostrogi żelazne, sprzączki i renesansowe kafle piecowe.

W dalszej części ekspozycji zgromadzono pamiątki po Profesorze Władysławie Szaferze, który był jednym z inicjatorów utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego; obejrzeć tu można m.in. mikroskop oraz wybrane odznaczenia i dyplomy Profesora, które zostały przekazane do zbiorów Parku.

Diorama

Główną część ekspozycji przyrodniczej stanowi sala z dioramą; na początku zwiedzający mają do dyspozycji umieszczone na antresoli stanowiska 3D, w których obejrzeć można prawie 400 stereoskopowych fotografii grzybów, roślin naczyniowych, drzew i krzewów oraz owadów i innych bezkręgowców występujących na terenie Parku. Następnie zwiedzający przechodzą do korony buka, w której pokazano wybrane gatunki ptaków, jakie spotkać można w buczynie. Lektor prowadzi dalej do głównej dioramy, pokazującej trzy charakterystyczne dla Parku środowiska wraz z wybranymi przedstawicielami roślin i zwierząt: buczynę karpacką, zbiorowiska naskalne oraz łąkę w dnie doliny wraz z płynącym potokiem. W dioramie ukazano wygląd tych środowisk wczesnym latem; obejrzeć tu możemy 3 gatunki płazów, 2 gatunki gadów, 49 gatunków ptaków i 14 gatunków ssaków oraz chrząszcze, motyle i ślimaki. Zapadający zmierzch i nadchodząca w dioramie noc oznacza koniec zwiedzania ekspozycji.