Idź do

Zajęcia w Ośrodku dla szkół podstawowych kl. III-VI

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prelekcja dotycząca przyrody, historii i kultury Ojcowskiego Parku Narodowego. W czasie zajęć dzieci mogą poznają najważniejsze walory Parku. Zobaczą także na fotografiach najbardziej charakterystyczne i wyróżniające się gatunki występujących tu zwierząt, roślin i grzybów. Druga część prezentacji dotyczy przeszłości Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej. Prelekcja uzupełniona jest fotografiami licznych zabytków, które zachowały się na terenie Parku, od zamków z okresu średniowiecza po zabudowę Ojcowa z czasów uzdrowiska.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć : 150 zł

Prelekcja poświęcona najbardziej charakterystycznym ssakom Parku – nietoperzom. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z biologią tych zwierząt, a także obalenie niekorzystnych mitów, które w ciągu wieków narastały wokół nich. Uczniowie zobaczą na zdjęciach różne gatunki nietoperzy żyjących na świecie i w Polsce, wraz z ich rozmieszczeniem. Zapoznają się także z metodami badań tych ssaków (m.in. z kartami obserwacji i detektorem ultradźwięków).
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

W czasie prelekcji dzieci poznają jednego z najciekawszych mieszkańców Ojcowskiego Parku Narodowego -  bobra europejskiego. Jest to przykład gatunku, który został ocalony od całkowitej zagłady, a populację udało się odbudować. W Ojcowskim Parku Narodowym bobry zostały wsiedlone w 1985 r. Od tego czasu stanowią stały, ciekawy element fauny tego terenu, a ślady ich działalności zobaczyć można w czasie spacerów Doliną Prądnika lub Doliną Sąspowską. Zapraszamy do zapoznania się z życiem tych wyjątkowych mieszkańców Parku.
czas: 2 x 1 godz. (lub 1 godz. - do wyboru)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Zajęcia prezentujące wybrane gatunki, które składają się na zespół ptaków OPN. Na terenie Parku występuje ich ok. 100. W czasie pokazu uczniowie zobaczą fotografie wybranych gatunków, usłyszą najważniejsze informacje oraz poznają głosy ptaków, które najczęściej usłyszeć można w czasie pobytu w Parku.
czas: 1 godz..
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Zajęcia to doskonała okazja by zapoznać się z najbardziej charakterystycznymi gatunkami drzew i krzewów Parku. Łącznie w OPN jest ich ponad 100! Uczniowie poznają pospolite gatunki i te, które wyróżniają się na terenie Parku (np. rzadkie lub o szczególnych wymaganiach siedliskowych). Prelekcja uzupełniona jest o ciekawostki dotyczące tych roślin oraz informacje o korzyści z posiadania rodzimych gatunków w ogrodach.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Pokaz pozwala przenieść się na chwilę do fascynującego świata grzybów, które występują na terenie Parku. Organizmy te stanowią odrębne królestwo, podobnie jak rośliny i zwierzęta. W czasie prelekcji prezentowane są liczne fotografie z terenu Parku. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się jaką rolę pełnią te organizmy w przyrodzie. Prezentacja uzupełniona jest także o informacje dotyczące znaczenia martwego drewna w lesie, nie tylko dla grzybów, ale też innych organizmów.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prezentacja dotycząca flory Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej, jej zróżnicowania oraz występujących tu gatunków rzadkich, wymagających specjalnej uwagi i stosowania zabiegów ochronnych. Pokaz uzupełniają zdjęcia licznych przedstawicieli świata roślin Ojcowskiego Parku Narodowego.
czas: 1 godz..
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Pokaz dotyczący jednego z najciekawszych dawnych zawodów Doliny Prądnika i Sąspowskiej – młynarstwa. Uczniowie mogą dowiedzieć się m.in. jakie młyny znajdowały się na terenie Ojcowa, jak nazywały się i do czego służyły poszczególne ich części. Prelekcję uzupełniają liczne (dawne i współczesne) fotografie młynów z terenu obecnego Parku.

Zajęcia w Ośrodku dla szkół podstawowych kl. VII-VIII

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prelekcja dotycząca przyrody, historii i kultury Ojcowskiego Parku Narodowego.
W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi OPN. Zobaczą także na fotografiach najbardziej charakterystyczne gatunki zwierząt, roślin i grzybów tego terenu. Ważnym elementem jest część prelekcji poświęcona historii Doliny Prądnika wraz z fotografiami licznych zabytków, które zachowały się na terenie Parku i zabudowy Ojcowa z okresu uzdrowiska.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Zajęcia te to doskonała okazja by zapoznać się z najbardziej charakterystycznymi gatunkami drzew i krzewów Parku. Łącznie w OPN jest ich ponad 120! Uczniowie poznają najbardziej pospolite i te, które szczególnie wyróżniają się na terenie Parku. Prelekcja uzupełniona jest o ciekawostki dotyczące drzew i krzewów oraz informacje o korzyści z posiadania rodzimych gatunków w ogrodach.
czas: 1 godz. (lub 2 godz.)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł/godz.

Zajęcia prezentujące wybrane gatunki, które składają się na zespół ptaków OPN. Na terenie Parku występuje ich ok. 100. W czasie pokazu uczniowie zobaczą liczne fotografie, usłyszą najważniejsze informacje oraz poznają głosy ptaków, które usłyszeć można w czasie pobytu w Parku.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prelekcja poświęcona najbardziej charakterystycznym ssakom Parku – nietoperzom. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z biologią tych zwierząt.
Uczniowie zobaczą na zdjęciach różne gatunki nietoperzy żyjących na świecie i w Polsce, wraz z ich rozmieszczeniem. Zapoznają się także z metodami badań (m.in. z kartami obserwacji i detektorem ultradźwięków).
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

W czasie prelekcji uczniowie poznają jednego z najciekawszych mieszkańców Ojcowskiego Parku Narodowego -  bobra europejskiego. Jest to przykład gatunku, który został ocalony od całkowitej zagłady. W Ojcowskim Parku Narodowym bobry zostały wsiedlone w 1985 r. Od tego czasu stanowią stały, ciekawy element fauny tego terenu, a ślady ich działalności zobaczyć można w czasie spacerów Doliną Prądnika lub Doliną Sąspowską.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Pokaz pozwala przenieść się na chwilę do fascynującego świata grzybów, które występują na terenie OPN.  W czasie prelekcji prezentowane są fotografie grzybów z terenu Parku. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się również jakie jest znaczenie martwych drzew w lesie, nie tylko dla grzybów, ale też innych organizmów.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prezentacja dotycząca najważniejszych zagadnień związanych z florą Doliny Prądnika i jej zróżnicowaniem. Pokaz uzupełniają zdjęcia licznych przedstawicieli świata roślin Ojcowskiego Parku Narodowego.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Zajęcia w formie prelekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z problemami i głównymi zagrożeniami przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego, a także innych parków narodowych. Uczestnicy dowiedzą się co warunkuje skuteczną ochronę przyrody oraz w jaki sposób można minimalizować zjawiska niekorzystne.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prelekcja dotycząca jednego z najciekawszych dawnych zawodów – młynarstwa. Uczniowie mogą dowiedzieć się jakie młyny znajdowały się na terenie Ojcowa, jak nazywały się i do czego służyły poszczególne ich części, a także zobaczyć na fotografiach historię tej działalności w Dolinie Prądnika .

Zajęcia w Ośrodku dla szkół średnich

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prelekcja dotycząca przyrody, historii i kultury Ojcowskiego Parku Narodowego.
W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi OPN. Zobaczą także na fotografiach najbardziej charakterystyczne gatunki zwierząt, roślin i grzybów tego terenu. Ważnym elementem jest część prelekcji poświęcona historii Doliny Prądnika wraz z fotografiami licznych zabytków, które zachowały się na terenie Parku i zabudowy Ojcowa z okresu uzdrowiska.
czas: 2 x 1 godz, (lub 1 godz.)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Zajęcia prezentujące wybrane gatunki, które składają się na zespół ptaków OPN. Na terenie Parku występuje ich ok. 100. W czasie pokazu uczniowie zobaczą liczne fotografie, usłyszą najważniejsze informacje oraz poznają głosy ptaków, które usłyszeć można w czasie pobytu w Parku.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 150 zł

Pokaz pozwala przenieść się na chwilę do fascynującego świata grzybów, które występują na terenie OPN.  W czasie prelekcji prezentowane są fotografie grzybów z terenu Parku. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się również jakie jest znaczenie martwych drzew w lesie, nie tylko dla grzybów, ale też innych organizmów.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prezentacja dotycząca najważniejszych zagadnień związanych z florą Doliny Prądnika i jej zróżnicowaniem. Pokaz uzupełniają zdjęcia licznych przedstawicieli świata roślin Ojcowskiego Parku Narodowego.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prelekcja dotycząca europejskiej sieci Natura 2000. Uczniowie zapoznają się z wybranymi aspektami prawnymi funkcjonowania sieci oraz znaczeniem Obszarów Specjalnej Ochrony Siedlisk i Specjalnych Obszarów Ochrony Ptaków dla ochrony przyrody w Polsce i w Europie. Najważniejsza część zajęć dotyczy Ojcowskiego Parku Narodowego, który pod nazwą Dolina Prądnika również wchodzi w jej skład. Uczniowie dowiedzą się, jakie wyjątkowe siedliska oraz gatunki występują na terenie Parku.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Prelekcja dotycząca OPN jako przykładu najwyższej formy ochrony przyrody w Polsce, a także jako obszaru o znaczeniu międzynarodowym. Temat dotyczy funkcjonowania parku narodowego i zarządzania tego typu terenem. Prezentowane i wyjaśniane są także sposoby ochrony, które stosowane są na terenie Parku.
czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 150 zł

Zajęcia w formie prelekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z problemami i głównymi zagrożeniami przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego, a także innych parków narodowych. Uczestnicy dowiedzą się co warunkuje skuteczną ochronę przyrody oraz w jaki sposób można minimalizować zjawiska niekorzystne.

Zajęcia w Ośrodku dla szkół wyższych

czas: 1 godz. (maksymalna liczba uczestników: 45)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
cena zajęć: 200 zł

Prelekcja dotycząca europejskiej sieci Natura 2000. Uczniowie zapoznają się z wybranymi aspektami prawnymi funkcjonowania sieci oraz znaczeniem Obszarów Specjalnej Ochrony Siedlisk i Specjalnych Obszarów Ochrony Ptaków dla ochrony przyrody w Polsce i w Europie. Najważniejsza część zajęć dotyczy Ojcowskiego Parku Narodowego, który pod nazwą Dolina Prądnika również wchodzi w jej skład.
czas: 1 godz. (maksymalna liczba uczestników: 45)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
cena zajęć: 200 zł

Prelekcja dotycząca OPN jako przykładu najwyższej formy ochrony przyrody w Polsce, a także jako obszaru o znaczeniu międzynarodowym. Temat dotyczy funkcjonowania parku narodowego i zarządzania tego typu terenem. Prezentowane i wyjaśniane są także sposoby ochrony, które stosowane są na terenie Parku.
czas: 1 godz. (maksymalna liczba uczestników: 45)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
cena zajęć: 200 zł

Zajęcia w formie prelekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z problemami i głównymi zagrożeniami przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego, a także innych parków narodowych. Uczestnicy dowiedzą się co warunkuje skuteczną ochronę przyrody oraz w jaki sposób można minimalizować zjawiska niekorzystne.

Zajęcia w terenie dla szkół podstawowych kl. III-VI

czas: ok. 2,5 – 3,5 godz. (w zależności od ilości zwiedzanych obiektów)
forma: prelekcja Ojcowski Park Narodowy – przyroda, historia, kultura + zajęcia w terenie + zwiedzanie jednego obiektu (opcjonalnie)
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 30 zł/os. (prelekcja + przejście z pracownikiem Parku do Bramy Krakowskiej) lub 40 zł/os. (prelekcja + ekspozycja). W przypadku zwiedzania dwóch obiektów w czasie zajęć obowiązuje dodatkowa opłata za bilet wstępu do drugiego obiektu (wg cennika).

Zajęcia składają się z prelekcji dotyczącej przyrody i historii Ojcowskiego Parku Narodowego. Część praktyczna to wycieczka dnem Doliny Prądnika do jednej z najsłynniejszych form skalnych na terenie OPN – Bramy Krakowskiej. W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie jednej z jaskiń oraz ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym (rezerwacja zwiedzania ekspozycji we własnym zakresie). Po drodze uczestnicy zapoznają się z najciekawszymi miejscami w Ojcowskim Parku Narodowym. Profesjonalny komentarz pracownika Parku pozwoli poszerzyć posiadane wiadomości.
czas: ok. 3 godz.
forma: prelekcja Bóbr – mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego  + zajęcia w terenie
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 30 zł/os. (prelekcja + spacer Doliną Sąspowską) lub 40 zł/os. (prelekcja + spacer Doliną Sąspowską + ekspozycja).

Oprócz prelekcji, dotyczącej bobra europejskiego, uczniowie zobaczą w terenie miejsca, w których bytują lub bytowały te zwierzęta. Obserwacja tam czy zgryzionych drzew pozwoli na lepsze poznanie życia tych niezwykłych gryzoni.

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym (rezerwacja zwiedzania ekspozycji we własnym zakresie).
czas: ok. 3,5 godz.
forma: prelekcja Nietoperz – tajemnicze zwierzę? + zajęcia w terenie (zwiedzanie jednego obiektu)
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 40 zl/os. (prelekcja + ekspozycja). Dodatkowo bilet wstępy do Jaskini wg cennika.

Uzupełnieniem prelekcji w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym jest wyjście do Jaskini Ciemnej lub Łokietka. Obie jaskinie są ważnymi schroniskami zimowymi nietoperzy. W czasie wycieczki uczniowie mogą też dowiedzieć się m.in. ile nietoperzy co roku zimuje w ojcowskich jaskiniach, jak zwierzęta te poruszają się w ciemności i gdzie można spotkać je latem. Uczestnicy otrzymują też arkusze, które wypełniają w czasie badań.
czas: ok. 3-4 godz.
forma: prelekcja i zajęcia w terenie
klasa: V-VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 40 zł/os. (ze wstępem na ekspozycję). Dodatkowo płatny jest wstęp do Jaskini.

W czasie zajęć dzieci poznają Ojcowski Park Narodowy zarówno podczas prelekcji, jak i w terenie. Temat przewodni to zjawiska, które wpłynęły na rzeźbę Doliny Prądnika, a także zagadnienia archeologiczne. Tematy te nieodzownie są ze sobą związane, ze względu na obecność na terenie Parku licznych jaskiń - krasowych form podziemnych. Wypełniska (osady znajdujące się w ich dnie) stanowią kronikę dziejów terenu, zamieszkałego już przed ok. 122. tys. lat.

W czasie zajęc możliwe jest zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej (Uwaga: rezerwacja elektroniczna we własnym zakresie!) Na ekspozycji szczególną uwagę zwraca sala „jaskiniowa”, a także sala geologiczna z licznymi formami i skamieniałościami. Dzieci zobaczą także zabytki, m.in. w postaci narzędzi krzemiennych, a także kości zwierząt, które znajdowano w jaskiniach.
czas: ok. 3 - 4 godz.
forma: zajęcia w terenie
klasa: III - VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. + bilet do Jaskini Ciemnej

Zajęcia te cieszą się nieustannym powodzeniem od wielu lat. Przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych. Głównym założeniem Wyprawy Odkrywców jest poznawanie przyrody Parku przez zabawę, z wykorzystaniem różnych zmysłów. Wyprawa rozpoczyna się wykonaniem palety artysty (poszukiwaniem kolorów natury) w Parku Zamkowym, namalowaniem pocztówki z Parku (bez użycia kredek czy farb), poszukiwaniem „przyjaciół” wśród rosnących tam drzew. Następnie uczestnicy wędrują dnem Doliny Prądnika, poznając piękno przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyprawa kończy się wejściem do Jaskini Ciemnej. Jaki skarb znajdą młodzi odkrywcy w czasie wycieczki? Zapraszamy do znalezienia odpowiedzi w czasie zajęć!
czas: ok. 3,5 - 4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i w terenie
klasa: VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. lub 40 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi Ojcowskiego Parku Narodowego. Pozwalają także na rozwijanie umiejętności posługiwania się busolą, orientowania w przestrzeni (rajd na azymut) i rysowania mapy. Materiały pomagają też uczniom rozpoznawać wybrane gatunki roślin i zwierząt w czasie wędrówki Doliną Sąspowską. Pierwszym etapem zajęć jest wprowadzenie w formie prelekcji, przedstawienie trasy, zadań oraz ćwiczenie określania kierunku marszu na podstawie podanych azymutów. Uczniowie w czasie rajdu wypełniają specjalne arkusze ćwiczeń. Trasę pokonują z nauczycielem/opiekunem.

 Trasa rajdu liczy ok.: 5 km, znajduje się na niej 28 punktów (w postaci słupków z numerami). W czasie przejścia uczniowie mają możliwość zwiedzenia ruin zamku kazimierzowskiego w Ojcowie.
czas: 2-3 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: V-VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. lub 40 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji

Pakiet „Woda w Twojej Rzece” jest polską wersją brytyjskiego wydawnictwa „The River Watch Pack”. National River WATCH jest projektem opracowanym w Wielkiej Brytanii  w 1991 r. przez organizację WATCH, będącą młodzieżową sekcją Royal Society for Nature Conservation przy współpracy University of Hertfordshire i Natoinal Rivers Authority i sfinansowanym przez National Power.
W połowie lat 90-tych polską wersję pakietu na licencji brytyjskiej wydano przez Ojcowski Park Narodowy.

Zajęcia proponowane w pakiecie koncentrują się na zjawiskach zachodzących w korycie rzeki. Pozwalają one na ocenę jakości wody w rzece i określenie jej wartości przyrodniczej. Ćwiczenia podzielone są na grupy tematyczne i są wykonywane w czasie zajęć terenowych. 

Obejmują one:
• pomiar szerokości, głębokości, prędkości przepływu oraz temperatury wody
• ocenę ilości zawiesin niesionych przez wodę
• pomiar odczynu (pH), zawartości azotanów i twardości wody
• rozpoznawanie gatunków roślin żyjących w rzece
• rozpoznawanie gatunków zwierząt żyjących w rzece
• ocenę stopnia zaśmiecenia rzeki
• określenie jakości wody w rzece z wykorzystaniem „wskaźnika biologicznego”
czas: ok. 3 godz.
forma: prelekcja w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i zajęcia na ścieżce dydaktycznej
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. lub 40 zł/os. z ekspozycją

Uzupełnieniem prelekcji jest wyjście na ścieżkę edukacyjną w Parku Zamkowym. W czasie wycieczki uczniowie uzupełniają swoją wiedzę o gatunkach drzew, uczą się także rozpoznawać je w terenie na podstawie ulistnionych pędów, wyglądu kory, kwiatów czy owoców.

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym (rezerwacja zwiedzania ekspozycji we własnym zakresie).
czas: ok. 3,5 - 4 godz.
forma: prelekcja Czyj to głos? Poznajemy ptaki Ojcowskiego Parku Narodowego + spacer do Doliny Sąspowskiej) 
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zl/os. (prelekcja + spacer do Doliny Sąspowskiej) lub 40 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji

Zajęcia, w trakcie których uczniowie poznają ptaki, które zamieszkują Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską. Podstawowe informacje i głosy wybranych gatunków są prezentowane w czasie prelekcji. Dopełnieniem całości jest wycieczka do Doliny Sąspowskiej i poznanie tych skrzydlatych mieszkańców Parku w terenie. Uczestnicy na czas wyjścia w teren otrzymują lornetki oraz klucze do rozpoznawania zwierząt.

W dioramie ekspozycji znajduje się ok. 40 gatunków ptaków.
czas: ok. 3 godz.
forma: prelekcja + zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym 
klasa: III -VI (maksymalna liczba uczestników: 25)
cena: 30 zł/os. (wycieczka w teren – opcja zimowa) lub 40 zł/os. z ekspozycją

Prelekcja poświęcona jest rozpoznawaniu śladów i tropów zwierząt, głównie ssaków, jakie zobaczyć można w czasie wędrówek w Parku. Dzieci poznają ciekawostki z życia m.in. sarny, dzika, bobra, lisa czy wydry oraz dowiedzą się czym różnią się ślady od tropów. Część praktyczna to prezentacja tropów wybranych gatunków w specjalnych pojemnikach w sali dydaktycznej Ośrodka i  nauka ich rozpoznawania.

Opcjonalnie możliwe zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej w Centrum Edukacyjno-Muzealnego ze szczególnym uwzględnieniem dioramy, w której zobaczyć można kilkanaście gatunków ssaków, m.in. borsuka, dzika czy kunę leśną.

Zajęcia w terenie dla szkół podstawowych kl. VII-VIII

czas: ok. 2,5 – 4,5 godz. (w zależności od ilości zwiedzanych obiektów)
forma: prelekcja Ojcowski Park Narodowy – przyroda, historia, kultura + zajęcia w terenie + zwiedzanie jednego obiektu (opcjonalnie)
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 30 zł/os. (prelekcja + przejście z pracownikiem Parku do Bramy Krakowskiej) lub 40 zł/os. (prelekcja + ekspozycja). W przypadku zwiedzania dwóch obiektów w czasie zajęć, obowiązuje dodatkowa opłata za bilet wstępu do drugiego obiektu (wg cennika).

Zajęcia składają się z prelekcji dotyczącej przyrody i historii Ojcowskiego Parku Narodowego. Część praktyczna to wycieczka dnem Doliny Prądnika do jednej z najsłynniejszych form skalnych na terenie OPN – Bramy Krakowskiej. Po drodze uczestnicy zapoznają się z jednymi z najbardziej charakterystycznych miejsc w Ojcowskim Parku Narodowym. Profesjonalny komentarz pracownika Parku pozwoli poszerzyć posiadane wiadomości.
czas: ok. 3 godz.
forma: prelekcja Bóbr – mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego  + zajęcia w terenie
klasa: VII-VIII  (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. (prelekcja + spacer Doliną Sąspowską) lub 40 zł/os. (prelekcja + spacer Doliną Sąspowską + ekspozycja).

Oprócz prelekcji dotyczącej bobra europejskiego, uczestnicy będą mieli okazje zobaczyć w terenie miejsca, w których bytują lub bytowały te gryzonie na terenie Parku. Obserwacja tam, zgryzionych drzew i gałęzi czy nor, pozwoli na lepsze poznanie życia tych niezwykłych zwierząt.
czas: ok. 3 - 4 godz.
forma: prelekcja Czyj to głos? Poznajemy ptaki Ojcowskiego Parku Narodowego + spacer do Doliny Sąspowskiej) 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 35)
cena: 30 zł/os. (prelekcja + spacer do Doliny Sąspowskiej) lub 40 zł/os jesli dodatkowo zwiedzana jest ekspozycja.

Zajęcia, w trakcie których uczniowie poznają ptaki, które zamieszkują Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską. Podstawowe informacje i głosy wybranych gatunków są prezentowane w czasie prelekcji. Dopełnieniem całości jest wycieczka do Doliny Sąspowskiej i poznanie tych skrzydlatych mieszkańców Parku w terenie. Uczestnicy na czas wyjścia w teren otrzymują lornetki oraz klucze do rozpoznawania zwierząt.
czas: ok. 3-4 godz.
forma: prelekcja i zajęcia w terenie ze zwiedzaniem obiektu
klasa (wiek): VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 40 zł/os. – zajęcia + ekspozycja. Bilety do Jaskini płatne wg cennika OPN.

Temat przewodni to zjawiska, które wpłynęły na kształtowanie się Doliny Prądnika oraz rzeźbę tego terenu, a także zagadnienia archeologiczne. Tematy te nieodzownie są  ze sobą związane ze względu na obecność licznych, krasowych form podziemnych na terenie Parku– jaskiń. Wypełniska (osady znajdujące się w ich dnie) jaskiń  stanowią kronikę dziejów terenu, zamieszkałego już przed ok. 122. tys. lat. Po prelekcji uczestnicy, wraz z pracownikiem Parku, przejdą dnem Doliny Prądnika do jednej z dwóch udostępnionych do zwiedzania jaskiń – Ciemnej,a po jej zamknięciu - Łokietka. Uczestnicy otrzymują specjalne arkusze do wypełnienia w trakcie wycieczki.
czas: ok. 3,5 - 4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i w terenie
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. lub 40 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi Ojcowskiego Parku Narodowego. Pozwalają także na rozwijanie umiejętności posługiwania się busolą, orientowania w przestrzeni (rajd na azymut), rysowania mapy i określania użytkowania terenu (pakiet: Co się dzieje w krajobrazie?). Materiały pomagają też uczniom rozpoznawać wybrane gatunki roślin i zwierząt w czasie wędrówki Doliną Sąspowską. Pierwszym etapem zajęć jest wprowadzenie w formie prelekcji, przedstawienie trasy, zadań oraz ćwiczenie określania kierunku marszu na podstawie podanych azymutów. Grupy pokonują trasę z opiekunem/nauczycielem.

Trasa rajdu liczy ok. 5 km, znajduje się na niej 28 punktów (w postaci słupków z numerami). W czasie przejścia uczniowie mają możliwość zwiedzenia ruin zamku kazimierzowskiego w Ojcowie.
czas: ok. 2-3 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. lub 40 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji.

Pakiet „Woda w Twojej Rzece” jest polską wersją brytyjskiego wydawnictwa „The River Watch Pack”. National River WATCH jest projektem opracowanym w Wielkiej Brytanii  w 1991 r. przez organizację WATCH, będącą  młodzieżową sekcją Royal Society for Nature Conservation przy współpracy University of Hertfordshire i Natoinal Rivers Authority i sfinansowanym przez National Power. W połowie lat 90-tych polską wersję pakietu na licencji brytyjskiej wydano przez Ojcowski Park Narodowy.

Zajęcia proponowane w pakiecie koncentrują się na zjawiskach zachodzących w korycie rzeki. Pozwalają one na ocenę jakości wody w rzece i określenie jej wartości przyrodniczej. Ćwiczenia podzielone są na grupy tematyczne i są wykonywane w czasie zajęć terenowych.

Obejmują one:
• pomiar szerokości, głębokości, prędkości przepływu oraz temperatury wody
• ocenę ilości zawiesin niesionych przez wodę
• pomiar odczyny (pH) zawartości azotanów i twardości wody rzecznej
• rozpoznawanie gatunków roślin żyjących w rzece
• rozpoznawanie gatunków zwierząt żyjących w rzece
• ocenę stopnia zaśmiecenia rzeki
• określenie jakości wody w rzece z wykorzystaniem „wskaźnika biologicznego”

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie wybranego obiektu, w tym ekspozycji przyrodniczej (rezerwacja we własnym zakresie).
czas: ok. 3 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie 
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. lub 40 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji. Bilet do Jakini płatny osobno.

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie wybranego obiektu, w tym ekspozycji przyrodniczej (rezerwacja we własnym zakresie).

Tematem przewodnim zajęć jest krajobraz Doliny Prądnika. Pierwsza część to krótka prelekcja w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym (wprowadzenie do ćwiczeń terenowych). Następny etap to przejście Doliną Prądnika do Jaskini Ciemnej. Po drodze uczniowie mają do wykonania zadania, m.in. opisanie elementów krajobrazu, rysowanie mapy z punktu widokowego na skale Jonaszówce, czy dokonanie oceny doliny jako miejsca życia. Po zwiedzeniu Jaskini Ciemnej i powrocie do Ośrodka Edukacyjnego następuje podsumowanie, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki kształtowały obecny krajobraz.
Uczniowie otrzymują specjalne arkusze do wypełnienia w trakcie wycieczki.
czas: ok. 3,5-4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: VII-VIII (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. lub 40 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji.

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie wybranego obiektu, w tym ekspozycji przyrodniczej (rezerwacja we własnym zakresie).

Zajęcia w terenie dla szkół średnich

czas: ok. 2,5 – 4,5 godz. (w zależności od ilości zwiedzanych obiektów)
forma: prelekcja Ojcowski Park Narodowy – przyroda, historia, kultura + zajęcia w terenie + zwiedzanie jednego obiektu (opcjonalnie)
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 30 zł/os. (prelekcja + przejście z pracownikiem Parku do Bramy Krakowskiej) lub 40 zł/os. (prelekcja + zwiedzanie ekspozycji). W przypadku zwiedzania dwóch obiektów w czasie zajęć obowiązuje dodatkowa opłata za bilet wstępu do drugiego obiektu (wg cennika)

Zajęcia składają się z prelekcji dotyczącej przyrody i historii Ojcowskiego Parku Narodowego. Część praktyczna to wycieczka dnem Doliny Prądnika do jednej z najsłynniejszych form skalnych na terenie OPN – Bramy Krakowskiej. Po drodze uczestnicy zapoznają się z jednymi z najbardziej charakterystycznych miejsc w Ojcowskim Parku Narodowym. Profesjonalny komentarz pracownika Parku pozwoli poszerzyć posiadane wiadomości.
czas: ok. 3-4 godz.
forma: prelekcja i zajęcia w terenie ze zwiedzaniem obiektu
klasa (wiek): I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. - zajęcia + dodatkowo płatny wstęp do Jaskini Ciemnej lub Jaskini Łokietka. Bilety do dodatkowych obiektów (opcjonalnie) płatne wg cennika OPN.

Temat przewodni to zjawiska, które wpłynęły na kształtowanie się Doliny Prądnika oraz rzeźbę tego terenu, a także zagadnienia archeologiczne. Tematy te nieodzownie są ze sobą związane ze względu na obecność licznych, krasowych form podziemnych na terenie Parku– jaskiń. Wypełniska (osady znajdujące się w ich dnie) jaskiń  stanowią kronikę dziejów terenu, zamieszkałego już przed ok. 122. tys. lat.

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie wybranego obiektu, w tym ekspozycji przyrodniczej (rezerwacja we własnym zakresie), gdzie szczególną uwagę zwraca sala „jaskiniowa”, a także sala geologiczna z licznymi skamieniałościami. Uczniowie zobaczą także zabytki, m.in. w postaci narzędzi krzemiennych, a także kości zwierząt, które zamieszkiwały jaskinie w przeszłości. Po zwiedzeniu ekspozycji uczestnicy, wraz z pracownikiem Parku, przejdą dnem Doliny Prądnika do jednej z dwóch udostępnionych do zwiedzania jaskiń – Ciemnej lub Łokietka. Uczestnicy otrzymują specjalne arkusze do wypełnienia w trakcie wycieczki.
czas: ok. 3,5 - 4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. lub 40 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi Ojcowskiego Parku Narodowego. Pozwalają także na rozwijanie umiejętności posługiwania się busolą, orientowania w przestrzeni (rajd na azymut), rysowania mapy i określania użytkowania terenu (pakiet: Co się dzieje w krajobrazie?). Materiały pomagają też uczniom rozpoznawać wybrane gatunki roślin i zwierząt w czasie wędrówki Doliną Sąspowską.
Pierwszym etapem zajęć jest wprowadzenie w formie prelekcji, przedstawienie trasy, zadań oraz ćwiczenie określania kierunku marszu na podstawie podanych azymutów.
Trasa rajdu liczy ok. 5 km, znajduje się na niej 28 punktów (w postaci słupków z numerami). W czasie przejścia uczniowie mają możliwość zwiedzenia ruin zamku kazimierzowskiego w Ojcowie. Grupy pokonują trasę z opiekunem/nauczycielem.
czas: ok. 2-3 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. lub 40 zł/os. z ekspozycją

Pakiet „Woda w Twojej Rzece” jest polską wersją brytyjskiego wydawnictwa „The River Watch Pack”. National River WATCH jest projektem opracowanym w Wielkiej Brytanii  w 1991 r. przez organizację WATCH, będącą młodzieżową sekcją Royal Society for Nature Conservation przy współpracy University of Hertfordshire i Natoinal Rivers Authority i sfinansowanym przez National Power. W połowie lat 90-tych polską wersję pakietu na licencji brytyjskiej wydano przez Ojcowski Park Narodowy.

Zajęcia proponowane w pakiecie koncentrują się na zjawiskach zachodzących w korycie rzeki. Pozwalają one na ocenę jakości wody w rzece i określenie jej wartości przyrodniczej. Ćwiczenia podzielone są na grupy  tematyczne i są wykonywane w czasie zajęć terenowych. 
 
Obejmują one:
  • pomiar szerokości, głębokości, prędkości przepływu oraz temperatury wody
  • ocenę ilości zawiesin niesionych przez wodę
  • pomiar odczyny (pH) zawartości azotanów i twardości wody rzecznej
  • rozpoznawanie gatunków roślin żyjących w rzece
  • rozpoznawanie gatunków zwierząt żyjących w rzece
  • ocenę stopnia zaśmiecenia rzeki
  • określenie jakości wody w rzece z wykorzystaniem „wskaźnika biologicznego” 
 
Ponadto pakiet:
  • umożliwia uczniom w różnym wieku poznanie środowiska rzek i potoków poprzez wykonanie prostych doświadczeń w terenie,
  • uwrażliwia uczestników projektu na potrzebę ochrony przyrody i środowiska,
  • udostępnia nauczycielom pomoc dydaktyczną, która może być uzupełnieniem oficjalnych programów szkolnych i dostarcza przykładu do opracowywania własnych scenariuszy zajęć terenowych.

Realizacja zadań pakietu jest doskonałą, uniwersalną formą zapoznania się z podstawowymi metodami badań wody i charakterem potoków na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
czas: ok. 3-4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 30 zł/os. + bilet wstępu do Jaskinie Ciemnej

Tematem przewodnim zajęć jest krajobraz Doliny Prądnika. Pierwsza część to krótka prelekcja w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym (wprowadzenie do ćwiczeń terenowych). Następny etap to przejście Doliną Prądnika do Jaskini Ciemnej. Po drodze uczniowie mają do wykonania zadania, m.in. opisanie elementów krajobrazu, rysowanie mapy z punktu widokowego na skale Jonaszówce, czy dokonanie oceny doliny jako miejsca życia. Po zwiedzeniu Jaskini Ciemnej i powrocie do Ośrodka Edukacyjnego następuje podsumowanie, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki kształtowały obecny krajobraz. Uczniowie otrzymują specjalne arkusze do wypełnienia w trakcie wycieczki.
czas: ok. 3-4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 30 zł/os. (zajęcia bez wstępu do obiektów) 40 zł/os. (zajęcia ze wstępem na ekspozycję). W przypadku wejścia do Jaskini dodatkowo płatny bilet wstępu.

Prelekcja Ojcowski Park Narodowy - przykład najwyższej formy ochrony przyrody i  obszar o znaczeniu międzynarodowym oraz wycieczka terenowa, prezentująca miejsca, w których stosowane są różne sposoby ochrony, zarówno ekosystemów leśnych, jak i nieleśnych.

Zajęcia w terenie dla szkół wyższych

czas: ok. 3,5-4 godz. (maksymalna liczba uczestników: 45)
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
30 zł/os. - zajęcia bez wstępu do obiektu 

Prelekcja Ojcowski Park Narodowy - przykład najwyższej formy ochrony przyrody i  obszar o znaczeniu międzynarodowym oraz wycieczka terenowa, prezentująca miejsca, w których stosowane są różne sposoby ochrony, zarówno ekosystemów leśnych, jak i nieleśnych.