Idź do

Podstawowe informacje o bibliotece

Od stycznia 1996 roku biblioteka funkcjonuje w nowym lokalu odremontowanego budynku "Hotel pod Kazimierzem". W parterowej części biblioteki mieści się czytelnia dla 10 osób, księgozbiór podręczny i katalogi (alfabetyczny i rzeczowy). Osoby z zewnątrz korzystające z zasobów biblioteki, to głównie studenci i uczniowie szkół średnich, którzy piszą prace licencjackie, magisterskie, doktorskie lub prace na konkursy przedmiotowe. Osoby te mogą korzystać z zasobów biblioteki jedynie w czytelni. 

Zbiory biblioteki są corocznie powiększane o zakupione pozycje książkowe, prenumerowane czasopisma, wymianę i dary od instytucji oraz osób prywatnych. W roku 2023 r. ilość woluminów osiągnęła liczbę 17 224 sztuki.

Umów się telefonicznie