Idź do

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego

W latach 2023/2024 r. Ojcowski Park Narodowy realizuje projekt pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez rozwój narzędzi aktywnej edukacji ekologicznej” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 1224/2023/Wn50/EE-ee/D

Kwota dofinansowania: 254.355,00 zł

Projekt obejmuje działania związane z opracowaniem i produkcją gier, zakup modeli edukacyjnych, organizację konferencji dot. dostępności parków narodowych dla os. ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu na potrzeby konferencji.

Ochrona czynna zbiorowisk kserotermicznych Ojcowskiego Parku Narodowego

W 2023 r. Ojcowski Park Narodowy realizuje projekt pn. „Ochrona czynna zbiorowisk kserotermicznych Ojcowskiego Parku Narodowego” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 1553/2023/Wn06/OP-PO/D

Kwota dofinansowania: 114.570,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie oraz odnowienie bogatej mozaiki muraw naskalnych i kserotermicznych oraz zarośli, a także utrzymanie typowego dla danego zbiorowiska składu florystycznego. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie koszenie wraz z wywozem biomasy, usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli, karczowanie derenia świdwy. Prace będą wykonywane na obszarze sześciu ostoi zbiorowisk kserotermicznych położonych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, objętych ochroną czynną lub krajobrazową.

Modernizacja i doposażenie ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym oraz systemu oświetlenia naturalnej ekspozycji w Jaskini Łokietka

W 2020 r. Ojcowski Park Narodowy realizował projekt pn. “Modernizacja i doposażenie ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym oraz systemu oświetlenia naturalnej ekspozycji w Jaskini Łokietka” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 21/2020/Wn50/EE-bs/D zawartej w dniu 22.01.2020 r. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto): 316.098,86 zł
Kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW w formie dotacji: 261.682,00 zł

W ramach I i II etapu modernizacji ekspozycji przyrodniczej w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Ojcowskiego Parku Narodowego wykonano szereg prac. Objęły one m.in.: dostawę i montaż rzutników kina 3D, wymiana oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, monitora 3D pasywnego oraz reflektora typu „ruchoma głowa” wraz z wspornikiem do podświetlania makiety, dostawę 3 szt. dermoplastów na dioramę, modernizację klimatyzacji. Prace rozruchowe systemów ekspozycji polegały na kompleksowym testowaniu istniejącego systemu i sporządzeniu
dokumentacji powykonawczej.

W ramach realizowanego działania związanego z modernizacją oświetlenia Jaskini Łokietka wykonano m.in. kompleksowy projekt instalacji oświetleniowej, nową instalację elektryczną sterowaną systemem (z paneli lub pilota) oraz oświetlenie awaryjne. Prace obejmowały także demontaż starej instalacji, a montaż nowej
uwzględniał przebieg istniejących kanałów przewiertów z jak najmniejszą ingerencją w strukturę skały i/lub istniejące podłoże (osady dna jaskini).