Idź do

Szkolenie uzupełniające dla przewodników "Drzewa i krzewy Ojcowskiego Parku Narodowego"

Zapraszamy na szkolenie uzupełniające dla przewodników: „Drzewa i krzewy Ojcowskiego Parku Narodowego". Szkolenie w formie terenowej rozpocznie się 24.05.2024 r. o godzinie 16.00.

  • czas trwania: około 3 godziny
  • prowadzenie: Jakub Baran
  • miejsce zbiórki: przy CEM dawny „Hotel pod Kazimierzem”
  • liczba miejsc: min. 10 - maks. 25 osób
  • koszt szkolenia wynosi 80 zł


Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy prosimy przesyłać na adres: opnar@pro.onet.pl.
Prosimy również o wpisanie niezbędnych danych potrzebnych do wystawienia faktury (dla zainteresowanych).
W mailu z potwierdzeniem uczestnictwa zostanie przesłana informacja o sposobie uiszczania opłaty za szkolenie.

Zgłoszenia przyjmujemy od 15.05. 2024 r. najpóźniej do dnia 23.05.2024 r. do godziny 14:00.

Kontakt telefoniczny w sprawie szkolenia: 12 389 20 05  wew. 311