Idź do

Szkolenie uzupełniające dla przewodników posiadających licencję OPN

Zapraszamy na szkolenie uzupełniające dla przewodników: „Flora wiosenna Ojcowskiego Parku Narodowego”. Szkolenie w formie terenowej rozpocznie się dnia 13.04.2024 r. o godz. 9:00.

  • czas trwania: około 3 godziny

  • prowadzenie: Jakub Baran

  • miejsce zbiórki: przy CEM dawny „Hotel pod Kazimierzem”

  • liczba miejsc: min. 10 - maks. 25 osób


Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy prosimy przesyłać na adres: opnar@pro.onet.pl.
Prosimy również o wpisanie niezbędnych danych potrzebnych do faktury (dla zainteresowanych).

Koszt szkolenia wynosi 80 zł. Wpłata jest równoznaczna z zapisem. Prosimy o pojedyncze wpłaty imienne. Prosimy o przemyślane zapisy, ponieważ nie będzie możliwości zwrotu opłaty, w przypadku odwołania swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy od dnia 1.04. najpóźniej do dnia 11.04.2024 r. do godziny 12:00.
 
Należność prosimy wpłacać na konto Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), nr 57 1130 1150 0012 1252 9420 0001 z dopiskiem: "szkolenie terenowe 13.04.2024 r.  +  imię i nazwisko uczestnika".

 Kontakt telefoniczny w sprawie szkolenia: 12 389 20 05  wew. 311